1m2 x 1m5 (10 cánh + 2 cửa)

Hiển thị kết quả duy nhất