Giá úp bình sữa phi thuyền Holla 2022 HL 15200 an toàn bảo hành 12 tháng

199,000

🔶 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖, 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛
🔶 𝑁𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̂𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡, 𝑥𝑜𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑚𝑜̛̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉ 2 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢
🔶 𝐾ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 đ𝑜̂̀ 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖 𝑐𝑜́ 5 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑢́𝑝, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑦 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂ ℎ𝑜̛𝑛
🔶 𝐶𝑜́ 𝑙𝑜̂̃ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘵 𝘩𝘰̛𝘪 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘢̂̉𝘮 𝘮𝘰̂́𝘤
🔶 𝐾ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ
🔶Kích cỡ thực tế: 30*29*28cm

Tổng đài đặt hàng:

HCM: 028.3841.3601 - 0966.92.1234

0
Giá úp bình sữa phi thuyền Holla 2022 HL 15200 an toàn bảo hành 12 tháng

199,000

Vận chuyển toàn quốc Đổi trả miễn phí
Đảm bảo chất lượng Hỗ trợ tư vấn
Danh mục: